dijous, 10 de juliol de 2008

Petició d'informació al Sr. Xavier Martorell

Sr. Xavier Martorell
Regidor de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana

Distingit Sr. Martorell,

Davant dels greus aldarulls que hi va haver durant la celebració de les barraques de la Festa Major que va tenir com a resultat, fins i tot, una sèrie de persones detingudes, voldríem demanar-li el màxim d’informació possible al respecte per tal de, com a representant dels barris de la nostra ciutat, efectuar la valoració pertinent.

Si que podem manifestar-li, d’entrada, la nostra enorme preocupació per aquest tema. Es confirma el que hem dit en més d’una ocasió: que les barraques són, malauradament, una font de conflictes i que cal fer un replantejament total i global, on estiguem representats tots per mirar que aquests penosos incidents no tornin a succeir.

Agrairíem, com diem, el màxim d’informació possible, que inclogui la naturalesa dels fets, la procedència de les persones detingudes i també, òbviament, la valoració que vostès fan de tot plegat.

Probablement fóra interessant tenir una reunió a diverses bandes, tots plegats, al començament de setembre per mirar de resoldre aquesta qüestió d’una vegada.

Li agraïm la seva consideració i esperem la seva comunicació.

FEDERACIÓ D’ASSCOCIACIONS DE VEïNS DE SANT CUGAT

9 juliol 2008