dimecres, 16 de juliol del 2008

A Vodafone que estás a les altures.....

Ja fa uns dies que uns veïns ens van alertar que dins del campanar de l’església de Sant Joan a Mira-sol s’havia instal·lat una antena de telefonia.Aquesta instal·lació queda amagada dins de la part més alta del campanar.
L’associació de veïns va preguntar en una de les reunions regulars amb representants del consistori si ho coneixien. Van quedar sorpresos i van dir que obririen un expedient informatiu i que ja ens dirien quelcom.

A hores d’ara, desprès de molts dies, sols sabem que és una antena de Vodafone, però no sabem si està activa, si té llicència mediambiental, quina potencia té i si representa algun risc per els veïns més propers.

Demanem que se’ns informi ràpidament i sense més dilacions.

A.A.V.V. Sant Joan de Mira-sol

dijous, 10 de juliol del 2008

Petició d'informació al Sr. Xavier Martorell

Sr. Xavier Martorell
Regidor de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana

Distingit Sr. Martorell,

Davant dels greus aldarulls que hi va haver durant la celebració de les barraques de la Festa Major que va tenir com a resultat, fins i tot, una sèrie de persones detingudes, voldríem demanar-li el màxim d’informació possible al respecte per tal de, com a representant dels barris de la nostra ciutat, efectuar la valoració pertinent.

Si que podem manifestar-li, d’entrada, la nostra enorme preocupació per aquest tema. Es confirma el que hem dit en més d’una ocasió: que les barraques són, malauradament, una font de conflictes i que cal fer un replantejament total i global, on estiguem representats tots per mirar que aquests penosos incidents no tornin a succeir.

Agrairíem, com diem, el màxim d’informació possible, que inclogui la naturalesa dels fets, la procedència de les persones detingudes i també, òbviament, la valoració que vostès fan de tot plegat.

Probablement fóra interessant tenir una reunió a diverses bandes, tots plegats, al començament de setembre per mirar de resoldre aquesta qüestió d’una vegada.

Li agraïm la seva consideració i esperem la seva comunicació.

FEDERACIÓ D’ASSCOCIACIONS DE VEïNS DE SANT CUGAT

9 juliol 2008