divendres, 30 de març del 2007

Situació de la Sanitat a Sant Cugat

La penúltima reunió formal amb CaTSalut, Mútua de Terrassa i representants municipals va tenir lloc a finals de l’any 2005. En aquesta reunió varem expressar la nostra preocupació per les llistes d’espera a les especialitats i en alguns metges de família. A l’atenció especialitzada la situació més greu es donava a dermatologia,Oftalmologia,urologia i neurologia. CatSalut es va comprometre a contractar nous serveis amb l’aprovació del pressupost del 2006. Va anunciar un pacte de salut que hauria de suposar un compromís per la construcció del tercer CAP, el nou hospital de referència , el centre de salut mental i un pla de xoc per resoldre les llargues llistes d’espera. També es varen comprometre a posar en marxa el centre de salut mental del CAP La Mina , el consultori d’infermeria comunitària a Les Planes i el programa Salut i Escola. Els dos equipaments i el programa estan ja funcionant amb la satisfacció de tots els usuaris.

El 15 de febrer de 2007 ens tornàvem a reunir per rebre informació dels resultats després de l’aprovació del pla de xoc i del pla sanitari del Vallès Occidental. Nosaltres en volem fer la nostra valoració.


Es de destacar que per primera vegada la Conselleria i CatSalut han posat blanc sobre negre totes les deficiències dels serveis sanitaris, programant i posant data a les infraestructures necessàries i el que és molt important comprometent-se davant la societat a donar solucions. Analitzem-ho punt per punt i veurem, ja a finals de març del 2007 , si s’han complert els objectius.

1. Governs territorials de salut. La previsió de posar-los en marxa el 2006 no s’ha complert, pel que fa al Vallès Occidental. Potser les eleccions autonòmiques en són la causa. De fet la seva constitució és molt important perquè hauran de definir el marc de participació de les entitats veïnals, així com els seus drets i obligacions. Actualment tot depèn de la bona voluntat dels responsables de CatSalut.

2. Llistes d’espera en els metges de família. En quant al temps d’espera en els metges de família la situació ha millorat malgrat no haver trobat solució a dos puntes en el CAP La Mina i també dos al CAP Valldoreix. No obstant això el que ens ha de preocupar per una millor qualitat del servei és la quantitat de malalts assignats a cada metge. Si Cat-Salut en recomana un màxim de 1500 i actualment la meitat dels metges de Sant Cugat sobrepassen els 2500 i dos metges els 3000. Cada cop serà més difícil en conseqüència arribar al temps de visita que CatSalut vol assolir i que han fixat en 10 minuts.
Per FAV de Sant Cugat està clar que el que s’ha de fer és contractar a més metges i no inflar, com fins ara estan fent, la llistes de malalts de cada metge de família.

3. Llistes d’espera a l’atenció especialitzada. També aquí la situació
ha millorat però no tant com ens volen fer creure. El temps promig d’espera l’han situat a 28’82 dies en el 2006 en front dels 47’75 durant l’any 2005, El fet es que continuen les puntes en especialitats com neurologia: 111 dies, pneumologia: 84 dies i urologia 59 dies. Però aquest càlcul l’han fet a partir de primeres i segones visites,quan és sabut que on es produeix un temps d’espera més llarg és a les primeres visites, no a les següents. Es a dir que una primera visita, per exemple a oftalmologia, es situa en els dos mesos, quan la dada que ens dona CatSalut es de 36 dies, que és el promig de primeres i segones visites.
Tal com s’ha fet en els metges de família la solució s’ha trobat augmentant el nombre d’hores contractades als professionals. El
nombre d’especialistes és pràcticament el mateix que en el 2005. El que canvia és el nombre de visites per metge.
Coneixem la bona voluntat i paciència dels metges però el camí que els gestors de la sanitat pública estan seguint ens pot du, malauradament, i no per culpa dels professionals, a uns serveis de menys qualitat.

4. El tercer CAP i el nou hospital de referència. En el Pla Sanitari
del Vallès Occidental es preveu la posada en marxa del tercer CAP en el període 2006-2009. Si pensem que tot just en el ple del actual mes de març es va aprovar la cessió del terreny a la Generalitat perquè en faci la construcció i d’altra banda observem com van de ràpides les obres a Can Matas i Vullpalleres, es podrà entendre el motiu de la nostra preocupació. L’arribada de 18.000 nous habitants col·lapsaria el funcionament dels dos CAP actuals.
No menys preocupant és la situació de l’hospital de referència del qual no tenim ni data de començament, ni el pla funcional que haurà de definir per quin tipus d’hospital s’inclina el Departament de Salut: nombre de llits, nombre d’especialitats quirúrgiques etc.etc...


Finalment voldríem també fer referència a una qüestió que es podria considerar menor però que afecta el bon funcionament de l’ambulatori de La Floresta i el nou equipament de Les Planes i és la connexió informàtica amb els CAP de Valldoreix i La Mina. Es un tema ja molt debatut però que no s`hi busca o no s’hi troba la solució. Com ho és també l’aparcament en el CAP de Valldoreix que difícilment poden utilitzar els seus usuaris.

Esperem que aquestes darreres qüestions , que poden erròniament considerades com a menors, així com les plantejades en els punts anteriors, siguin aviat resoltes per satisfacció dels que utilitzem la sanitat pública.
FAV com sempre ho ha fet i continuarà fent esforços perquè mitjançant el diàleg aconseguim entre tots uns serveis cada dia de més qualitat.

Sant Cugat 30 de març de 2007